جدیدترین محصولات تل بکس

 محصولات بیس خام

قالب سیلیکونی

محصولات قالب سیلیکونی

شمع

قالب سیلیکونی شمع گروت

شمع مجسمه

قالب سیلیکونی شمع خمره ای

شمع طرح دار

مینی ست شمع و سنگ مصنوعی طوسی

شمع استوانه طرح دار

شمع

قالب سیلیکونی شمع خمره ای

شمع طرح دار

مینی ست شمع و سنگ مصنوعی طوسی

شمع استوانه طرح دار

قالب سیلیکونی شمع گروت

شمع مجسمه

محصولات شمع